FREE ZIP Code Finder
Enter ZIP Code:

*Find Info on any U.S. ZIP Code
Find ZIP+4 of Address
Address(U.S.):
Town/City:
State:
 

*Find the ZIP Code, county, and +4 of any U.S. Address
Other FREE Lookups
Town/City:
State:
County:
Area Code:
 

*Lookup ZIP Code of any city, state, county or area code
FREE Radius Search
Find all ZIP Codes

Between
And
of ZIP Code:
 

» Download the FREE Radius Finder Application

FREE Distance Calc
Calculate the distance between two U.S. or Canadian ZIP codes.

Start ZIP:
End ZIP:
 


ZIP Codes for City of New York, NY

Timezone(s):Eastern (GMT -05:00)
Counties:NEW YORK, NY
 
Population:8,175,133 (More Details)
Male Population:3,882,544
Female Population:4,292,589
Median Age:36
 
ZIP Codes:146
Cities:1
Counties:1
Area Codes:6
 
Total Area:34 square miles (county)
Land Area:23 square miles (county)
Water Area:11 square miles (county)

New York, NY Covers 145 ZIP Codes

ZIP Code Type County Population Area Code(s)
ZIP Code 10001 Standard New York 21,102 646 / 718 / 917
ZIP Code 10002 Standard New York 81,410 718
ZIP Code 10003 Standard New York 56,024 212 / 646 / 347 / 917 / 718
ZIP Code 10004 Standard New York 3,089 212 / 917 / 718 / 646 / 347
ZIP Code 10005 Standard New York 7,135 212 / 646 / 917 / 718 / 347 / 929
ZIP Code 10006 Standard New York 3,011 917 / 929
ZIP Code 10007 Standard New York 6,988 212 / 929 / 646 / 917 / 347 / 718
ZIP Code 10008 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10009 Standard New York 61,347 212 / 718 / 646 / 917
ZIP Code 10010 Standard New York 31,834 917 / 646 / 212 / 718
ZIP Code 10011 Standard New York 50,984 646 / 347 / 212 / 929 / 917 / 718
ZIP Code 10012 Standard New York 24,090 347 / 646 / 212 / 718 / 929
ZIP Code 10013 Standard New York 27,700 347 / 646 / 212 / 718 / 929 / 917
ZIP Code 10014 Standard New York 31,959 646 / 347 / 212 / 929 / 917 / 718
ZIP Code 10016 Standard New York 54,183 212 / 917 / 646 / 718
ZIP Code 10017 Standard New York 16,575 212 / 646 / 718
ZIP Code 10018 Standard New York 5,229 646 / 718 / 917
ZIP Code 10019 Standard New York 42,870 212 / 646 / 718 / 917 / 347
ZIP Code 10020 Standard New York 0 212
ZIP Code 10021 Standard New York 43,631 212 / 646
ZIP Code 10022 Standard New York 31,924 212 / 646 / 917
ZIP Code 10023 Standard New York 60,998 212 / 347
ZIP Code 10024 Standard New York 59,283 212
ZIP Code 10025 Standard New York 94,600 212
ZIP Code 10026 Standard New York 34,003 212
ZIP Code 10027 Standard New York 59,707 212 / 646
ZIP Code 10028 Standard New York 45,141 646 / 212 / 917
ZIP Code 10029 Standard New York 76,003 646 / 212 / 917
ZIP Code 10030 Standard New York 26,999 212
ZIP Code 10031 Standard New York 56,438 212
ZIP Code 10032 Standard New York 57,331 212 / 917 / 646 / 347
ZIP Code 10033 Standard New York 53,926 212 / 646 / 917 / 347 / 929
ZIP Code 10034 Standard New York 38,908 646 / 718 / 212 / 929
ZIP Code 10035 Standard New York 33,969 646 / 212 / 917
ZIP Code 10036 Standard New York 24,711 212 / 646 / 917
ZIP Code 10037 Standard New York 17,416 212
ZIP Code 10038 Standard New York 20,300 212 / 917
ZIP Code 10039 Standard New York 24,527 212
ZIP Code 10040 Standard New York 41,905 646 / 212 / 917 / 347 / 929
ZIP Code 10041 Standard New York 0 212 / 646 / 929 / 917 / 347 / 718
ZIP Code 10043 Unique New York 0 646
ZIP Code 10044 Standard New York 11,661 646 / 718
ZIP Code 10045 Standard New York 0 212
ZIP Code 10055 Standard New York 0 212 / 917 / 646
ZIP Code 10060 Standard New York 0 917 / 646 / 212 / 347 / 718
ZIP Code 10065 Standard New York 32,270 212 / 646 / 917
ZIP Code 10069 Standard New York 5,199 212 / 646 / 917 / 718
ZIP Code 10075 Standard New York 26,121 347
ZIP Code 10080 Unique New York 0 646
ZIP Code 10081 Unique New York 0 646
ZIP Code 10087 Unique New York 0 646
ZIP Code 10090 Standard New York 0 212 / 917
ZIP Code 10101 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10102 Unique New York 0 646
ZIP Code 10103 Standard New York 3 212
ZIP Code 10104 Standard New York 0 212
ZIP Code 10105 Standard New York 0 718 / 646 / 212 / 917 / 347
ZIP Code 10106 Standard New York 0 212 / 646 / 718 / 917 / 347
ZIP Code 10107 Standard New York 0 718 / 646 / 212 / 917 / 347
ZIP Code 10108 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10109 Unique New York 0 646
ZIP Code 10110 Standard New York 0 646 / 347 / 212 / 718 / 917
ZIP Code 10111 Standard New York 0 212
ZIP Code 10112 Standard New York 0 212
ZIP Code 10113 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10114 Unique New York 0 646
ZIP Code 10115 Standard New York 0 212 / 646
ZIP Code 10116 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10117 Unique New York 0 646
ZIP Code 10118 Standard New York 0 929 / 917
ZIP Code 10119 Standard New York 92 212 / 646 / 917
ZIP Code 10120 Standard New York 0 929
ZIP Code 10121 Standard New York 0 212 / 646 / 718 / 917
ZIP Code 10122 Standard New York 0 646
ZIP Code 10123 Standard New York 0 212 / 646 / 917 / 929
ZIP Code 10124 Unique New York 0 646
ZIP Code 10125 Unique New York 0 646
ZIP Code 10126 Unique New York 0 646
ZIP Code 10128 Standard New York 60,453 646 / 212 / 917
ZIP Code 10129 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10130 Unique New York 0 646
ZIP Code 10131 Unique New York 0 646
ZIP Code 10132 Unique New York 0 646
ZIP Code 10133 Unique New York 0 646
ZIP Code 10138 Unique New York 0 646
ZIP Code 10150 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10151 Standard New York 0 718 / 646 / 212 / 917 / 347
ZIP Code 10152 Standard New York 0 212 / 646 / 917
ZIP Code 10153 Standard New York 0 718 / 646 / 212 / 917 / 347
ZIP Code 10154 Standard New York 0 212 / 917 / 646
ZIP Code 10155 Standard New York 0 212 / 646 / 917
ZIP Code 10156 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10157 Unique New York 0 646
ZIP Code 10158 Standard New York 0 718 / 646 / 917 / 929
ZIP Code 10159 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10160 Unique New York 0 646
ZIP Code 10162 Standard New York 1,685 212 / 646
ZIP Code 10163 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10164 Unique New York 0 646
ZIP Code 10165 Standard New York 2 212 / 646 / 917
ZIP Code 10166 Standard New York 0 212
ZIP Code 10167 Standard New York 0 212
ZIP Code 10168 Standard New York 0 212 / 646 / 917 / 929
ZIP Code 10169 Standard New York 0 212
ZIP Code 10170 Standard New York 2 646 / 917 / 929
ZIP Code 10171 Standard New York 0 917 / 646 / 212
ZIP Code 10172 Standard New York 0 917 / 646 / 212
ZIP Code 10173 Standard New York 2 212 / 646 / 917
ZIP Code 10174 Standard New York 0 646 / 917 / 929
ZIP Code 10175 Standard New York 0 212 / 646 / 917
ZIP Code 10176 Standard New York 0 212 / 646 / 917
ZIP Code 10177 Standard New York 0 212
ZIP Code 10178 Standard New York 0 212 / 917 / 646 / 718
ZIP Code 10179 Unique New York 0 646
ZIP Code 10185 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10199 Standard New York 9 646 / 718 / 917 / 212
ZIP Code 10203 Unique New York 0 646
ZIP Code 10211 Unique New York 0 646
ZIP Code 10212 Unique New York 0 646
ZIP Code 10213 Unique New York 0 646
ZIP Code 10242 P.O. Box New York 0 646 / 718 / 917 / 212
ZIP Code 10249 P.O. Box New York 0 646 / 718 / 917 / 212
ZIP Code 10256 Unique New York 0 646
ZIP Code 10258 Unique New York 0 646
ZIP Code 10259 Unique New York 0 646
ZIP Code 10260 Standard New York 0 646
ZIP Code 10261 Unique New York 0 646
ZIP Code 10265 Standard New York 0 646
ZIP Code 10268 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10269 Unique New York 0 646
ZIP Code 10270 Standard New York 0 212 / 646 / 917 / 718 / 347 / 929
ZIP Code 10271 Standard New York 0 212 / 917
ZIP Code 10272 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10273 Unique New York 0 646
ZIP Code 10274 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10275 Unique New York 0 646
ZIP Code 10276 P.O. Box New York 0 646
ZIP Code 10277 Unique New York 0 646
ZIP Code 10278 Standard New York 0 212 / 347 / 917 / 646
ZIP Code 10279 Standard New York 0 212 / 646 / 917
ZIP Code 10280 Standard New York 7,853 212 / 646 / 917 / 347
ZIP Code 10281 Standard New York 0 212 / 646 / 929 / 917 / 347
ZIP Code 10282 Standard New York 4,783 212 / 646 / 929 / 917 / 347
ZIP Code 10285 Unique New York 0 646
ZIP Code 10286 Unique New York 0 646


New York, NY Demographic Information *Browse homes for sale in NEW YORK Trulia Logo. Your Home for Real Estate.
Total population 8,175,133
Male population 3,882,544
Female population 4,292,589
Median age (years) 35.5
White Population 3,597,341
Black Population 2,088,510
Indian Population 57,512
Asian Population 1,038,388
Hawaiian Population 5,147
Hispanic Population 2,336,076
Median age (Male) 34
Median age (Female) 36.9
Total households 3,109,784
Family households (families) 1,850,221
Average household size 2.57
Average family size 3.32
Total housing units 3,371,062
* Demographic data is based on 2010 Census.


New York, NY Other Information

 • Located in NEW YORK County, New York
 • New York, NY is also known as:
  • BANK OF NEW YORK, NY
  • BANK OF NEW YORK BRM, NY
  • BAR CODE CHURCH STREET, NY
  • BEAR STEARNS, NY
  • BOWLING GREEN, NY
  • BUSINESS REPLY, NY
  • CANAL STREET, NY
  • CHINATOWN, NY
  • CHURCH STREET, NY
  • CHURCH STREET BOXES, NY
  • CITIBANK, NY
  • COLLEGE, NY
  • COLONIAL PARK, NY
  • COOPER, NY
  • DEUTSCHE BANK, NY
  • EMPIRE STATE, NY
  • EUROPEAN AMERICAN BANK, NY
  • FEDERAL RESERVE, NY
  • FORT GEORGE, NY
  • FRANKLIN D ROOSEVELT, NY
  • GPO, NY
  • GPO OFFICIAL MAIL, NY
  • GRACIE, NY
  • GRAND CENTRAL, NY
  • GREELEY SQUARE, NY
  • HAMILTON GRANGE, NY
  • HSBC BANK, NY
  • JP MORGAN BANK, NY
  • KNICKERBOCKER, NY
  • LENOX HILL, NY
  • LINCOLNTON, NY
  • MACYS FINANCE, NY
  • MADISON SQUARE, NY
  • MANHATTAN, NY
  • MANHATTANVILLE, NY
  • MERRILL LYNCH, NY
  • MIDTOWN, NY
  • MORNINGSIDE, NY
  • NEW YORK CITY, NY
  • NY, NY
  • NY CITY, NY
  • NYC, NY
  • PECK SLIP, NY
  • PETER STUYVESANT, NY
  • PLANETARIUM, NY
  • PRINCE, NY
  • RANDALLS ISLAND, NY
  • ROOSEVELT ISL, NY
  • ROOSEVELT ISLAND, NY
  • S POLE, NY
  • SANTA CLAUS, NY
  • SHEARSON AMERICAN EXPRESS, NY
  • SO POLE, NY
  • SOUTH POLE, NY
  • TRIBOROUGH, NY
  • TRINITY, NY
  • WALL STREET, NY
  • WARDS IS, NY
  • WARDS ISLAND, NY
  • WASHINGTON BRIDGE, NY


435 Cities within 30 miles of New York, NY


ZIP-Codes.com Products